සිනමාවේ ගීත ලොවින් 209 | Neeyum Naanum Anbe | ( Imaikkaa Nodigal ) | [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

  ගීතය නැරඹීමට මෙතැනින් හෝ මෙතැනින් පිවිසෙන්න   පසිඳු මධුමාල්

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 205 | Neeyum Naanum | (Naanum Rowdy Dhaan) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ගීතය නැරඹීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න M.T.R තරිඳු රුක්ෂාන් පෙරේරා

Read more

Suryakantham (2019) පූර්ව ප්‍රචාරක පටය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

  ගීතය නැරඹීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න   තාරක නුවන් දිල්හාර

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 200 | Padi Padi Leche Manasu | (Padi Padi Leche Manasu) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

  ගීතය නැරඹීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න   තාරක නුවන් දිල්හාර

Read more
error: Content is protected !!