කේරළ සිනමා තරු බැබලුණු Manorama Awards 2019

ඉන්දීය සිනමාවේ සොඳුරුතම දනව්ව මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් හැම රසිකයෙක්ගේම පිළිතුර වෙන්නේ, කේරළය නොහොත් මොලිවුඩය! කේරළය කියද්දි අපේ හිත්වල මැවෙන්නෙත් හරිම

Read more
error: Content is protected !!