වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 1 වන පරිච්ඡේදය | ත්‍රාසජනක චාරිකාවේ ආරම්භය

ඔන්න මම කොටි වලිගයක් අල්ලගත්තා.. මේක කරන්නම හිතුන නිසයි කරන්න පටන් ගත්තෙ. මුල් මාස දෙක තුනේ සතියට එක ගානෙ අරන්

Read more
error: Content is protected !!