හොලිවුඩ් නිළියන් මේකප් නැතුව මෙහෙමයි

හොලිවුඩ් සුරෑපී නිළියන්  කතා බහට ලක්වෙන චරිත වනවා. එම සුරූපී නිළියන් විසි දෙනෙක් මේකප් නැතුව සිටින ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර

Read more

Top 10 Star Wars Vehicles | නවතම සිනමාපටය නරඹන්නට පෙර

අති සාර්ථක star wars සිනමාපට පෙලේ දක්නට ලැබුණු විවිධ වාහන අතරින් හොඳම 10 තමයි මේ. තිසර නියෝමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම්

Read more

Top 10 Unexpected Movie Deaths | සිනමාවේ රසිකයන් බලාපොරොත්තු නොවූ මරණ

තිසර නියෝමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Top 10 Comedic Anime Series | බලලම දැනගන්නකෝ

තිසර නියෝමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more
error: Content is protected !!