බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 10

ඔන්න අදත් සිනමාවේ ඇස රවටන තාක්ෂණික ප්‍රයෝග ගැන පෙන්වන ලිපි පෙලේ තවත් ලිපියක් අරගෙන ආවා.   300   The Man

Read more

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 09

කාලෙකට පස්සේ ආපහු මේ ලිපි පෙළත් එක්ක එකතු වෙන්න හිතුවේ විකියා දීපු තොරතුරු වගයක් දැක්කමයි. ඉතින් අදත් ඔයාලට මේ අරගෙන

Read more

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 08

 බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ ටික කාලෙකට පස්සේ මේ ලිපි මාලාවෙන් අද මේ අරගෙන ආවේ Star Trek Into Darkness හි තිරයෙන් පිටුපස දසුන්

Read more

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 06

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 01 බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 02 බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 03 බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 04

Read more

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 05

ඔන්න අද ගෙනාවේ ම ලිපි පෙලේ පස්වන දිගහැරුමයි. අද ගෙනාවේ ඇවෙන්ජර් සිනමා විශ්වයේ දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග කිහිපයක්. 01 මතකද හල්ක් එක්ක තෝර්

Read more

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 04

ඔන්න අදත් අරන් ආවේ බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 4 වෙනි ලිපියයි. අද අරගෙන ආවේ ඉදිරියේදී ආරම්භ වන ෆ්ලෑෂ් කතා මාලාවේ

Read more

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 3

සිනමාපටයක් නිර්මාණයේදී දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග රැසක් භාවිත කරන බව නොරහසක්. අපේ ඇසටත් වැලිගසා අපිවම රවටා ගන්නා ප්‍රයෝග ගැන ඉදිරිපත් කරන ලිපිපෙලක

Read more

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 2

පලවෙනි ලිපියෙන්ම නැවතිලා තිබුණු බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ නැවත වරක් ආරම්භ කරන්නයි මේ සූදානම. සිනමාපටයක් නිර්මාණයේදී දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග රැසක් භාවිත කරන

Read more
error: Content is protected !!