සිනමාවේ ගීත ලොවින් 53 | Of Monsters And Men – Crystals

The Good Dinosaur (හොඳ ඩයිනසෝරයා) සලරුවේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සඳහා යොදාගත් ගීතයයි මෙවර ඔබට ගෙන ආවේ.

අහසෙහි රන්වන් පැහැය නැතිවගොසින්
වලාකුල්හී රිදී රැහැන් හසුවෙලා
මම දන්නවා මගේ වෛරයේ බිය ගැන
මා හට ඒවා පැහැදිලිව දකින්න පුළුවනි
මා හට ඒවා පැහැදිලිව පේනවා
වසාගන්න ඔබේ පලිඟු දෙනෙත්
නුඹේ කොඳු නාරටියෙහි ගැස්ම විඳගන්න
නුඹේ පලිඟු දෙනෙත් වසාගෙන ඔබේ වර්ණයන් මාගේ වර්ණයන් සමග මුහු වීමට හරින්න

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!