සිනමාවේ ගීත ලොවින් 48 (Part 02) – Mera Naam Mary | Official Song | Brothers

යුටියුබ් සහ ඩේලිමෝෂන් සිංහල උපසිරසි ලබාදුන් වීඩියෝ පට අවහිර කර ඇති නිසා එම අවහිරයන් ඉවත් කරන තුරු මුහුණුපොතේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගොස් වීඩියෝව රසවිඳින්න (https://www.facebook.com/video.php?v=757227957732409). 

නැතිනම් ලිපියේ ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර වීඩියෝව රසවිඳින්න

11227885_753714208083784_5869782202426337867_o

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 48 (Part 01) – Mera Naam Mary | Official Song | Brothers

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!