Stan Lee ගේ cameos

Stan Lee ගේ cameos ඔක්කෝම බලමුද ?

unnamed

ඔයා මාර්වල් රසිකයෙක් නම් ඔයාල දන්නවනේ Stan Lee කියන්නේ කවුද කියලා ?

නොදන්න අයට කියන්නේ Stan Lee කියන්නේ මාර්වල් කොමික් වල කොමික් පොත් රචකයෙක් ඔහු මාර්වල් විසින් නිෂ්පාදනය කරන හැම චිත්‍රපටයක වගේම රගපාල තියෙනව. ඒ කියන්නේ cameos වල. ඔහු මාර්වල් විශ්වයේ ගොඩක් ජනප්‍රියත්වයට පත් චරිතයක්

මේ තියෙන්නේ ඔහු රහපාන ලද ඔක්කෝම cameos ටික
මේක බලල මතක් කරල බලන්න මේ චිත්‍රපට බලද්දී ඔයාල මෙයා දැක්කද කියල .

unnamed (2)

1973 L’An 01

1989 The Trial of the Incredible Hulk

2000 X-Men

2002 Spider-Man

2003 Daredevil
Hulk

2004 Spider-Man 2

2005 Fantastic Four Willie Lumpkin Cameo

2006 X-Men: The Last Stand

2007 Spider-Man 3 M
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

2008 Iron Man
The Incredible Hulk
2010 Iron Man 2

2011 Thor
Captain America: The First Avenger

2012 The Avengers
The Amazing Spider-Man

2013 Iron Man 3
Thor: The Dark World

2014 Captain America: The Winter Soldier
The Amazing Spider-Man 2
Guardians of the Galaxy

2015 Avengers: Age of Ultron

unnamed (1)

One thought on “Stan Lee ගේ cameos

  • September 14, 2015 at 11:42 PM
    Permalink

    බොහෝම ස්තූතියි සහෝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!