තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

2 thoughts on “Gotham Season 2 “Villains Rising”

 • September 8, 2015 at 11:13 AM
  Permalink

  ගොඩාක් ස්තූතියි

 • September 8, 2015 at 7:23 AM
  Permalink

  එල එල
  තාම සීසන් 01 එක ඉවර වෙනකම් බලන්න බැරි උනා.
  නමුත් සීසන් 02 එනකන් බලා සිටිමි
  දැනුවත් කිරීමට ගොඩාක් ස්තූතියි !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!