ජනප්‍රිය නලු නිලියොන්ගේ මූණූ එකට බද්ද වුනාම තියෙන අමුතුම ලස්සන.

දැකල පුරුදු සිනමාවේ නළු නිළියන්ගේ මුහුණු එකට බද්ද කරොත් කොහොම අපූර්වතත්වයක් පෙන්වාවිද? අද මේ අරගෙන ආවේ එහෙම දසුන් පෙළක්. මේක මට පෙන්වලා දුන්නේ ප්‍රනීත් චින්තක සහෝදරයා. ඔහුටත් ස්තූති කරන ගමන් ඔයාලත් මේ අපූර්ව දසුන් පෙළ දැකබලා ගන්නකො.

aPG3ROR_700b

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “ජනප්‍රිය නලු නිලියොන්ගේ මූණූ එකට බද්ද වුනාම තියෙන අමුතුම ලස්සන.

  • September 4, 2015 at 12:29 AM
    Permalink

    pattai sahoooo………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!