ඩිස්නිලාගේ මුල්ම කාලේ ඇනිමේෂන් එකක් බලමුද!!!

තිසර නියෝ (418 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 418 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “ඩිස්නිලාගේ මුල්ම කාලේ ඇනිමේෂන් එකක් බලමුද!!!

  • August 31, 2015 at 7:58 AM
    Permalink

    WoW මාවත් නිකං ඒ කාලෙට ගියා වගෙ…
    ස්තූතියි තිසර සහෝ…
    ජය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!