බුදුදහම වැළඳගත් හොලිවුඩයේ සුපිරි තරු 10 දෙනෙක්

ආසියාවේ පමණක් නොව මේ වන විට ඇමරිකාව වැනි රටවලද බොහෝදෙනා බුදුදහම වැළඳ ගැනීමට නැඹුරු වී තියෙනවා. අද මේ අරගෙන එන්නේ එලෙස බුදුදහම වැළඳගත් හොලිවුඩ් තාරකා කිහිපදෙනෙක් ගැනයි.

1. Angelina Jolie

1370428387_78039

2. Brad Pitt

DEAUVILLE, FRANCE - SEPTEMBER 03: U.S actor Brad Pitt arrives for the premiere of "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" during the 33rd Deauville American Film Festival on September 03, 2007 in Deauville , France. (Photo by Francois Durand/Getty Images) *** Local Caption *** Brad Pitt

3. Kate Hudson

1370428387_34714

4. Orlando Bloom

1370428387_67312

5. Sharon Stone

1370428387_51489

6. Richard Gere

1370428387_53214

7. Sarah Jessica Parker

1370428387_13629

8. Steven Seagal

1370428387_31513

9. Uma Thurman

1370428388_60050

10. Keanu Reeves

1370428388_41126

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

2 thoughts on “බුදුදහම වැළඳගත් හොලිවුඩයේ සුපිරි තරු 10 දෙනෙක්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!