ඉතාම නරක CGI සිනමා ප්‍රයෝග

CGI හෙවත් Computer-generated imagery යනු නමින් කියවෙන පරිදිම පරිඝනක භාවිතයෙන් නිර්මිත දර්ශනයි.  අද මේ වීඩියෝවෙන් අරගෙන එන්නේ එලෙස නිර්මිත අසාර්ථක CGI දර්ශන කිහිපයක් ගැනයි.

විකියා (159 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

විකියා has 159 posts and counting. See all posts by විකියා

One thought on “ඉතාම නරක CGI සිනමා ප්‍රයෝග

  • August 24, 2015 at 1:50 PM
    Permalink

    Mewa hodai adenne lankawe ewa baluwama 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!