විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

විකියා has 159 posts and counting. See all posts by විකියා

2 thoughts on “සිනමා ඉතිහාසයේ හොඳම සිනමා දර්ශන 10

 • August 22, 2015 at 12:37 PM
  Permalink

  pattaaaa

 • August 21, 2015 at 8:55 PM
  Permalink

  නියමයි තිසර අයියා .
  වටිනා වැඩක්.
  බොහොම ස්තුතියි දැනුම බෙදාගන්නවාට.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!