සිනමා ඉතිහාසයේ හොඳම සිනමා දර්ශන 10

විකියා (159 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

විකියා has 159 posts and counting. See all posts by විකියා

2 thoughts on “සිනමා ඉතිහාසයේ හොඳම සිනමා දර්ශන 10

 • August 22, 2015 at 12:37 PM
  Permalink

  pattaaaa

 • August 21, 2015 at 8:55 PM
  Permalink

  නියමයි තිසර අයියා .
  වටිනා වැඩක්.
  බොහොම ස්තුතියි දැනුම බෙදාගන්නවාට.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!