2015 ජූලි බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

June Boli Cal - 2015අද අරගෙන ආවේ සුපුරුදු විදියට ජූලි මාසයේ බොලිවුඩයේ තිරගත වන සිනමාපට ලැයිස්තුවයි.

ජූලි 03

 • Guddu Rangeela
 • Second Hand Husband
 • Bezubaan Ishq

ජූලි 10

 • Baahubali
 • I Love NY
 • Thoda Lutf Thoda Ishq
 • Mere Genie Uncle

ජූලි 17

 • Bajrangi Bhaijaan

ජූලි 23

 • Madmast Barkhaa

ජූලි 24

 • Masaan
 • Aisa Yeh Jahaan

ජූලි 31

 • Drishyam
 • Bangistan
තිසර නියෝ (414 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 414 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *