2015 ජූලි හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

July Holi Cal-2015

සුපුරුදු විදියට මේ අරගෙන ආවේ ජූලි මාසයේ හොලිවුඩයේ තිරගතවන සිනමාපට ලැයිස්තුවයි. මාර්වල් දෙවන අදියරේ අවසන් සිනමාපටය වන Ant Man, එමෙන්ම සිව්වන දිගහැරුම ලෙස පැමිණෙන Terminator: Genisys, පස්වන දිගහැරුම වන Mission: Impossible – Rogue Nation සහ සජීවීකරණ Minions සිනමාපටය මේ මාසයේ වැඩි අවධානයකට යොමුව ඇත.

ජූලි 01

 • Terminator: Genisys
 • Magic Mike XXL
 • Faith of Our Fathers

ජූලි 03

 • Amy
 • Jackie & Ryan
 • Jimmy’s Hall Period
 • In Stereo

ජූලි 10

 • Minions
 • The Gallows
 • Self/Less
 • Amy
 • What We Did On Our Holiday
 • Nowitzki: The Perfect Shot
 • Boulevard
 • Tangerine
 • 10,000 KM

ජූලි 17

 • Trainwreck
 • Ant-Man
 • Mr. Holmes
 • All Creatures Big And Small Faith
 • A Hard Day
 • Lila and Eve
 • Ardor

ජූලි 24

 • Pixels
 • The Vatican Tapes Suspense
 • Paper Towns Adaptation
 • SMOSH: The Movie
 • American Heist
 • Frank the Bastard
 • Mad Women
 • Samba
 • Irrational Man

ජූලි 29

 • Vacation
 • Listen to Me Marlon

ජූලි 31

 • Mission: Impossible – Rogue Nation
 • Southpaw
 • The Seventh Dwarf Fable
 • The Kindergarten Teacher
 • A LEGO Brickumentary
 • 6 Ways to Die
 • The End of the Tour
 • Jenny’s Wedding Gay
 • Listen to Me Marlon
 • Best of Enemies
 • That Sugar Film

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

3 thoughts on “2015 ජූලි හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!