2015 ජූලි හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

July Holi Cal-2015

සුපුරුදු විදියට මේ අරගෙන ආවේ ජූලි මාසයේ හොලිවුඩයේ තිරගතවන සිනමාපට ලැයිස්තුවයි. මාර්වල් දෙවන අදියරේ අවසන් සිනමාපටය වන Ant Man, එමෙන්ම සිව්වන දිගහැරුම ලෙස පැමිණෙන Terminator: Genisys, පස්වන දිගහැරුම වන Mission: Impossible – Rogue Nation සහ සජීවීකරණ Minions සිනමාපටය මේ මාසයේ වැඩි අවධානයකට යොමුව ඇත.

ජූලි 01

 • Terminator: Genisys
 • Magic Mike XXL
 • Faith of Our Fathers

ජූලි 03

 • Amy
 • Jackie & Ryan
 • Jimmy’s Hall Period
 • In Stereo

ජූලි 10

 • Minions
 • The Gallows
 • Self/Less
 • Amy
 • What We Did On Our Holiday
 • Nowitzki: The Perfect Shot
 • Boulevard
 • Tangerine
 • 10,000 KM

ජූලි 17

 • Trainwreck
 • Ant-Man
 • Mr. Holmes
 • All Creatures Big And Small Faith
 • A Hard Day
 • Lila and Eve
 • Ardor

ජූලි 24

 • Pixels
 • The Vatican Tapes Suspense
 • Paper Towns Adaptation
 • SMOSH: The Movie
 • American Heist
 • Frank the Bastard
 • Mad Women
 • Samba
 • Irrational Man

ජූලි 29

 • Vacation
 • Listen to Me Marlon

ජූලි 31

 • Mission: Impossible – Rogue Nation
 • Southpaw
 • The Seventh Dwarf Fable
 • The Kindergarten Teacher
 • A LEGO Brickumentary
 • 6 Ways to Die
 • The End of the Tour
 • Jenny’s Wedding Gay
 • Listen to Me Marlon
 • Best of Enemies
 • That Sugar Film
තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

3 thoughts on “2015 ජූලි හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!