තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “හැදෙන හැටි…XVIII : Marvel’s Avengers: Age of Ultron

  • June 19, 2015 at 5:27 PM
    Permalink

    ගොඩක් ස්තූතියි. දිගටම මේ වගේ ඒව අරගෙන එන්න. දිගටම කරගෙන යමු…
    සුපිරියි සුභපැතුම්.

    ජයවේවා ඉදිරියටම යමු ජයවේවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!