2015 ජූනි බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

ඔන්න අදත් අරගෙන ආවා බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරයේ ජූනි අදියර. මේ මාසෙත් අපූර්ව සිනමාපට රාශියක් තිරගතවීමට පෙළගැසී සිටිනවා.

June Boli Cal

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “2015 ජූනි බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

  • June 3, 2015 at 3:57 PM
    Permalink

    බාන්න ලිස්ට් එක දැන්ම හදාගන්න වෙයි වගේ 🙂
    කැලැන්ඩරේ ඉක්මනින් ගෙනාවට තුති තිසර සහෝ…
    ජය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!