2015 ජූනි හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

ඔන්න අදත් අරගෙන ආවා හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරයේ ජූනි අදියර. මේ මාසෙත් අපූර්ව සිනමාපට රාශියක් තිරගතවීමට පෙළගැසී සිටිනවා..

June Holi Cal

ජූනි 03

A Pigeon_poster1

ජූනි 05

insidious-chapter-3

ජූනි 12

JurassicWorld_trailer

ජූනි 17

The_Book_Thief_1

ජූනි 19

inside-out

ජූනි 26

maxresdefault

තිසර නියෝ (418 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 418 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “2015 ජූනි හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

  • June 1, 2015 at 10:26 AM
    Permalink

    මේ මාසෙත් බාන්න ගොඩක් තියේ 🙂
    ලිපියට තුති තිසර සහෝ…
    ජය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!