සිනමාවේ ගීත ලොවින් 23 – Aao Na | Kuch Kuch Locha Hai

ඔන්න මේ සැරේ අරගෙන ආවේ සනී අක්කා ඉන්න අලුත්ම චිත්‍රපටියේ ලස්සන් සිංදුවක්. චිත්‍රපටිය තමයි Kuch Kuch locha hai
මේ සිංදුව ගායනා කරන්නේ Ankit Tiwari සමගින් Shraddha Pandit විසින්. සංගීතය R.D.Burman විසින්  Arko Pravo Mukherjee විසිත් සපයනවා.
එහෙනම් බලමු සිංදුව. අපි ගියා. ජය…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!