2015 වසරේ වෙනස්ම සිනමා නිර්මාණ 10ක්

සෑම වසරක හොලිවුඩ් සිනමාවට දහස් ගනන් පැමිනෙනවා. ඒ කොතරම් සිනමා නිර්මාණය ඒ එක් එක් වසරක පැමිනියත්, සමහර සිනමා නිර්මාණ ඒ වසරේදී වඩාත් කතාබහට ලක් වනවා පමණක් නොවේ, ජනප්‍රියත්වයට හා ජනතා ප්‍රසාදයටද ලක් වනවා. ඉතින් අද මං ඔයාලට කියන්න යන්නේ, මේ වසරේ එනම්, 2015 වසරේ ගොඩාක් බිහිසුණු හෙවත් පොඩ්ඩක් වෙනස් ආකාරයක ජනතා බලාපොරොත්තුවට ලක් වුනු සිනමා නිර්මාණය 10ක් ගැනය.

url38

01
 Entourage
නිකුත් වන දිනය: 2015 ජුනී 5

02
 London Has Fallen
නිකුත් වන දිනය: 2015 ඔක්තෝබර් 2

03 
Fifty Shades Of Grey
නිකුත් විය

04 
Terminator: Genisys
නිකුත් වන දිනය: 2015 ජුලී 01

05
 Jane Got A Gun
නිකුත් වන දිනය: 2015 සැප්තැම්බර් 04

06
 Minions
නිකුත් වන දිනය: 2015 ජුනී 26

07
 Jupiter Ascending
නිකුත් විය

08
 The Fantastic Four
නිකුත් වන දිනය: 2015 අගොස්තු 07

09
 The Good Dinosaur
නිකුත් වන දිනය: 2015 නොවැම්බර් 25

10
 The Spongebob Movie: Sponge Out Of Water
නිකුත් විය

3 thoughts on “2015 වසරේ වෙනස්ම සිනමා නිර්මාණ 10ක්

 • March 3, 2015 at 6:05 PM
  Permalink

  Avengers koooo
  Hit man naaa
  Anyway london has fallen

 • March 3, 2015 at 5:14 PM
  Permalink

  ලොවෙත් සැට් එකම බලනවා ඉතින් 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!