මා තුල කෙනෙක් | Enakkul Oruvan

අද මම කියන්න යන දෙමල චිත්‍රපටයෙහි නම, “එනක්කුල් ඔරුවන්”. එහි තේරුම, “මා තුල කෙනෙක්” කියන එකයි.
මේ චිත්‍රපටය 2013 වර්ෂයේ නිකුත් වූ කන්නඩ චිත්‍රපටයක් වන “ලුසී” කියන චිත්‍රපටයෙහි ප්‍රති නිර්මාණයකි. 
Enakkul-Oruvan-2014-MP3-Songs-Download
චිත්‍රපටයෙහි ප්‍රධාන නලුවා වන්නේ, “සිද්ධාර්ත්”ය. ඒ වගේම ප්‍රධාන නිලිය වන්නේ, “දීපා සන්නිදි”ය. චිත්‍රපටය වර්ගීකරණය වන්නේ psychological thriller යන කාණ්ඩයටය. 
Enakkul-Oruvan-Songs-Review-copy
අධ්‍යක්ෂනය: ප්‍රසාද් රාමර්
නිෂ්පාදනය: C.V.කුමාර්.
සංගීතය: සන්තෝෂ් නාරායන්
maxresdefault (1)
චිත්‍රපටය නිකුත් වන්නේ: 2015 මාර්තු 6 වැනිදාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!