2015 පෙබරවාරි හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

වෙනදා මේ ලිපිය මාසේ පලවෙනිදම දුන්නත් මේ පාර ටිකක් පරක්කු උනා. ඒත් පරක්කු වුනත් වෙනද විදියටම මේ මාසේ කැලැන්ඩරය අඩු නැතුවම අරගෙන ආවා.

1941368_10152860748839843_2702466519308924783_o

තිරගතවන දිනයක් නොමැති

 • Out of the Dark
 • The World Made Straight

maxresdefault

පෙබරවාරි 06

 • The Seventh Son
 • Jupiter Ascending
 • SpongeBob: Sponge Out of Water
 • The Voices Psychological
 • Love, Rosie
 • Pass the Light
 • Ballet 422
 • Lambert & Stamp

10645299_866343753383672_4201661985976529668_n

පෙබරවාරි 13

 • Kingsman: The Secret Service
 • Fifty Shades of Grey
 • The Last 5 Years

Kingsman-The-Secret-Service-2015

පෙබරවාරි 20

 • The DUFF
 • McFarland, USA
 • Hot Tub Time Machine 2
 • Jane Got a Gun

The-DUFF-Actresses-Images

පෙබරවාරි 21

 • Russell Madness

russell

පෙබරවාරි 27

 • The Lazarus Effect
 • The Vatican Tapes
 • Focus
 • Outcast
 • Maps to the Stars
 • ’71
 • Everly
 • Deli Man

b13b08dc3d6a3ad0d3e090ef8772c33e

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!