2015 පෙබරවාරි හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

වෙනදා මේ ලිපිය මාසේ පලවෙනිදම දුන්නත් මේ පාර ටිකක් පරක්කු උනා. ඒත් පරක්කු වුනත් වෙනද විදියටම මේ මාසේ කැලැන්ඩරය අඩු නැතුවම අරගෙන ආවා.

1941368_10152860748839843_2702466519308924783_o

තිරගතවන දිනයක් නොමැති

 • Out of the Dark
 • The World Made Straight

maxresdefault

පෙබරවාරි 06

 • The Seventh Son
 • Jupiter Ascending
 • SpongeBob: Sponge Out of Water
 • The Voices Psychological
 • Love, Rosie
 • Pass the Light
 • Ballet 422
 • Lambert & Stamp

10645299_866343753383672_4201661985976529668_n

පෙබරවාරි 13

 • Kingsman: The Secret Service
 • Fifty Shades of Grey
 • The Last 5 Years

Kingsman-The-Secret-Service-2015

පෙබරවාරි 20

 • The DUFF
 • McFarland, USA
 • Hot Tub Time Machine 2
 • Jane Got a Gun

The-DUFF-Actresses-Images

පෙබරවාරි 21

 • Russell Madness

russell

පෙබරවාරි 27

 • The Lazarus Effect
 • The Vatican Tapes
 • Focus
 • Outcast
 • Maps to the Stars
 • ’71
 • Everly
 • Deli Man

b13b08dc3d6a3ad0d3e090ef8772c33e

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!