සිනමාවේ ගීත ලොවින් 13 – Live to Rise

ඔන්න යාලුවනේ අද අරගෙන ආවේ තවත් ජනප්‍රිය සිනමාපටයක ගීතයක්. කව්රුත් දන්නා Marvel’s THE AVENGERS (2012) සිනමාපටයේ ගීතක් තමා මේක. නමින් Live to Rise. මේක ගායනා කරන්නේ Soundgarden නම් ඇමරිකානු රොක් සංගීත කණ්ඩායම.

Soundgarden-Live-To-Rise

What if all you understand
Could fit into the center of our hand?
Then you found it wasn’t you
Who held the sum of everything you knew

We’re insane but not alone,
You hold on and let go

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!