2014 සිනමාව දෙස හැරී බලමු 04 | 2014 වසරේ ඉහලම ආදායම් ලද රංගන ශිල්පීන් 10 දෙනා

ටිකක් පහුවෙලා උනත් මේ අරගෙන ආවේ පසුගිය 2014 වසරේ ලොව වටා සමීක්ෂණයකින් සොයාගත් නවතම තොරතුරක් රැගෙනයි. මේ තමයි 2014 වසරේ ඉහලම ආදායම් ලද රංගන ශිල්පීන් 10 දෙනා.

Jerry Seinfeld

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 830

Shah Rukh Khan

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 600

Tom Cruise

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 480

Tyler Perry

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 475

Johnny Depp

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 450

Jack Nicholson

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400

Tom Hanks

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 390

Bill Cosby

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 380

Clint Eastwood

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 370

Adam Sandler

2014 වසරේ ආදායම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 350

මේ අනුව 2014 වසරේ ඉහලම ආදායම් ලද තාරකාව වන්නේ ප්‍රහසනශිල්පී, රංගන ශිල්පී, නිෂ්පාදක හා තිර රචක Jerry Seinfeld ය.

Jerry Seinfeld
Jerry Seinfeld

ඔහු මේ වසරේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 830ක ආදායමක් ලබාගෙන මෙම ස්ථානයට පත්ව සිටී. පසුගිය වර මෙන්ම මෙවරද බොලිවුඩ් නළු ශාරුක් ඛාන් ද මේ දසදෙනා අතරට එක්ව සිටී. මෙවර ඔහු දෙවැනි ස්ථානයට පත්ව සිටිනුයේ  ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 600ක ආදායමක් ලබාගෙනය.

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

2 thoughts on “2014 සිනමාව දෙස හැරී බලමු 04 | 2014 වසරේ ඉහලම ආදායම් ලද රංගන ශිල්පීන් 10 දෙනා

  • January 25, 2015 at 9:06 PM
    Permalink

    ya ya “NET WORTH”

  • January 20, 2015 at 12:37 AM
    Permalink

    මේ තියෙන්නේ 2014 ලබපු අදායම නෙවෙයි, මේ තියෙන්නේ එයාලගේ 2014 වෙනකොට දල වත්කම

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!