2014 සිනමාව දෙස හැරී බලමු 03 – වසරේ හොඳම සිනමාපට

IMDb දත්ත ගබඩාව විසින් රේටින් අනුව පවත්වන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව 2014 වසරේ හොඳම සිනමාපට 10 මෙසේය.

Best-Summer-Movies-2014-list-of-june-upcoming-releases-1124x660-cover

 1. Interstellar (8.9/10)

 2. Boyhood (8.4/10)

 3. Gone Girl (8.3/10)

 4. Guardians of the Galaxy (8.3/10)

 5. The Grand Budapest Hotel (8.2/10)

 6. X-Men: Days of Future Past (8.1/10)

 7. The Raid 2 (8.1/10)

 8. How to Train Your Dragon 2 (8.0/10)

 9. Edge of Tomorrow (8.0/10)

 10. The Fault in Our Stars (8.0/10)

 

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

3 thoughts on “2014 සිනමාව දෙස හැරී බලමු 03 – වසරේ හොඳම සිනමාපට

 • December 29, 2014 at 11:50 AM
  Permalink

  😀

 • December 28, 2014 at 6:12 PM
  Permalink

  හම්මේ… දෙකක්ම තියේ 😀

 • December 28, 2014 at 11:23 AM
  Permalink

  3, 4, 6, 8, 9, 10 බැලුවා.. අනිවා එහෙම වෙන්න ඕනේ..

  ස්තුතියි ලිපිය නියෝ..

  ජය වේවා!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!