2014 සිනමාව දෙස හැරී බලමු 03 – වසරේ හොඳම සිනමාපට

IMDb දත්ත ගබඩාව විසින් රේටින් අනුව පවත්වන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව 2014 වසරේ හොඳම සිනමාපට 10 මෙසේය.

Best-Summer-Movies-2014-list-of-june-upcoming-releases-1124x660-cover

 1. Interstellar (8.9/10)

 2. Boyhood (8.4/10)

 3. Gone Girl (8.3/10)

 4. Guardians of the Galaxy (8.3/10)

 5. The Grand Budapest Hotel (8.2/10)

 6. X-Men: Days of Future Past (8.1/10)

 7. The Raid 2 (8.1/10)

 8. How to Train Your Dragon 2 (8.0/10)

 9. Edge of Tomorrow (8.0/10)

 10. The Fault in Our Stars (8.0/10)

 

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

3 thoughts on “2014 සිනමාව දෙස හැරී බලමු 03 – වසරේ හොඳම සිනමාපට

 • December 29, 2014 at 11:50 AM
  Permalink

  😀

 • December 28, 2014 at 6:12 PM
  Permalink

  හම්මේ… දෙකක්ම තියේ 😀

 • December 28, 2014 at 11:23 AM
  Permalink

  3, 4, 6, 8, 9, 10 බැලුවා.. අනිවා එහෙම වෙන්න ඕනේ..

  ස්තුතියි ලිපිය නියෝ..

  ජය වේවා!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!