2014 සිනමාව දෙස හැරී බලමු 02 – ජනප්‍රියතම රූපවාහිනී කතා මාලා 10

IMDb දත්ත ගබඩාවේ MOVIEmeter අනුව ගෙවීයන 2014 වසරේ විකාශය වූ ජනප්‍රියතම රූපවාහිනී කතා මාලා 10 මෙසේය.

fall-tv-2014-preview-best-worst-shows-gotham-flash

 1. Marco Polo

 2. The Flash

 3. The Librarians

 4. The 100

 5. Gotham

 6. True Detective

 7. Constantine

 8. The Affair

 9. Scorpion

 10. The IMDb Countdown

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

2 thoughts on “2014 සිනමාව දෙස හැරී බලමු 02 – ජනප්‍රියතම රූපවාහිනී කතා මාලා 10

 • December 27, 2014 at 10:43 AM
  Permalink

  මං හිතන්නෙ මෙතන තියන ඒවා 2014 පටන් ගත්ත ඒවා. සමහර ඒවගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නෙ එපිසෝඩ් තුන හතරයි.

 • December 27, 2014 at 9:29 AM
  Permalink

  What happened to Arrow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!