බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 08

 බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ

ටික කාලෙකට පස්සේ මේ ලිපි මාලාවෙන් අද මේ අරගෙන ආවේ Star Trek Into Darkness හි තිරයෙන් පිටුපස දසුන් කිහිපයක්. වෙනදා වගේ පින්තූර නැතුව ඔන්න අද වීඩියෝ එකක්ම අරගෙන ආවා.

Mansala (3)

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

2 thoughts on “බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 08

  • December 14, 2014 at 12:38 AM
    Permalink

    This is an incredible site. Thanks a lot for every one who runs this site!

  • December 10, 2014 at 10:33 PM
    Permalink

    like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!