සිනමාවේ ගීත ලොවින් 09 | Manwa Laage

සාර්ථකව තිරගතවන Happy New Year හින්දි සිනමාපටයේ ගීතයක් තමා මේ. මේක නමින් Manwa Laage. Arijit Singh, Shreya Ghoshal තමයි ගායනා කරන්නේ

මෙම ගීතයට හේවා ලුණුවිලගේ සොයුරා සහ ගයාන් රූකාන්ත යන සොයුරන් දෙදෙනාම සිංහල උපසිරසි එවා තිබුනා. ඉතින් මුලින් දී තිබෙන්නේ හේවා සොයුරාගේ උපසිරසි සමඟ ගීතය වන අතර පහතින් දී තිබෙන්නේ ගයාන් සොයුරාගේ උපසිරසි සමඟ ගීතයයි.

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ (406 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 406 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 09 | Manwa Laage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *