සිනමාවේ ගීත ලොවින් 09 | Manwa Laage

සාර්ථකව තිරගතවන Happy New Year හින්දි සිනමාපටයේ ගීතයක් තමා මේ. මේක නමින් Manwa Laage. Arijit Singh, Shreya Ghoshal තමයි ගායනා කරන්නේ

මෙම ගීතයට හේවා ලුණුවිලගේ සොයුරා සහ ගයාන් රූකාන්ත යන සොයුරන් දෙදෙනාම සිංහල උපසිරසි එවා තිබුනා. ඉතින් මුලින් දී තිබෙන්නේ හේවා සොයුරාගේ උපසිරසි සමඟ ගීතය වන අතර පහතින් දී තිබෙන්නේ ගයාන් සොයුරාගේ උපසිරසි සමඟ ගීතයයි.

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ (401 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 401 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 09 | Manwa Laage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *