2014 නොවැම්බර් ටෙලි කතා කාලසටහන

tv-series

හොලිවුඩ්, බොලිවුඩ් සිනමා කැලැන්ඩරය අරන් එන හින්දා මේ මාසේ ඉඳන් රූපවාහිනී කතාමාලා කැලැන්ඩරයත් ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා. මේ එහි ආරම්භක ලිපියයි.

නොවැම්බර් 07 – සිකුරාදා

  • MasterChef (Fox)

Masterchef

නොවැම්බර් 15 – සෙනසුරාදා

  • Missing (Starz) [Series Premiere]

the-missing-miniserie-trailer-starz

නොවැම්බර් 17 – සඳුදා

  • State Of Affairs (NBC) [Series Premiere]

State_of_Affairs_NBC

නොවැම්බර් 24 – සඳුදා

Ascension (Syfy)

ascension-syfy-700x400

නොවැම්බර් 28 – සිකුරාදා

  • One Child (Sundance)

13972-1

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!