බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 07

Mansala (3)ඔන්න අද අරගෙන ආවේ Elysium සිනමාපටයේ දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග කිහිපයක්.

elysium_vfx_4_h_2013 elysium_vfx_3_h_2013

i elysium_vfx_1

elysium_vfx_6_h_2013elysium_vfx_5_h_2013

elysium_vfx_8_h_2013 elysium_vfx_7_h_2013

elysium_vfx_10_h_2013 elysium_vfx_9_h_2013

this-is-how-hollywood-movies-look-before-and-after-visual-effects-are-applied-12532

this-is-how-hollywood-movies-look-before-and-after-visual-effects-are-applied-61104

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 07

  • November 3, 2014 at 10:13 PM
    Permalink

    elz

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!