සිනමාවේ ගීත ලොවින් 05 | I See Fire

අද අරගෙන ආවේ The Hobbit: The Desolation of Smaug සිනමාපටයේ ප්‍රධාන ගීතයයි. මේක නමින් I See Fire. ගායනා කරන්නේ Ed Sheeran (Edward Christopher) නම් ගායකයා.

තිසර නියෝ (418 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 418 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 05 | I See Fire

  • November 2, 2014 at 8:19 AM
    Permalink

    math marama asa song ekk meka,,, thnx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!