සිනමාවේ ගීත ලොවින් 04 |Over The Misty Mountains Cold

The-Hobbit-An-Unexpected-Journey-20121

අද මේ අරගෙන ආවේ  The Hobbit – An Unexpected Journey (2012) සිනමාපටයේ ප්‍රධාන ගීතයයි. මේක Rivendell ගායකයාගේ ගීතයක් කියල තමයි හොයාගන්න පුළුවන් උනේ.

lyrics-misty2-copy

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!