ඉදිරි දිගහැරුම (LXXVII) | Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves – පණ නමයක් හා හොරු හතළිහක්

puss-in-boots-2

2011 පැමිණි Puss in Boots ඇනිමේෂන් සිනමාපටය කා අතරත් ජනප්‍රිය උනා. මෙනමින්ම යුත් සුරංගනා කතාවක සඳහන් චරිතය මෙයට පාදක විය. Shrek 2 හරහා ප්‍රථමයෙන් සිනමාවට ගෙන ආ මෙම චරිතය එහි සාර්ථකත්වය නිසාම මෙලෙස තනි සිනමාපටයකට නැගුණි. එය ලබාගත් සාර්ථකත්වය නිසාම දෙවැන්නක් කරා යාමට ඩ්‍රීම්වර්ක්ස් නිෂ්පාදකයන් සැලසුම් කර ඇත.

kds2990ey7z899ed

මේ අනුව මෙය 2018 වසරේ නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇත. දැනට දක්වා අති පරිදි මෙහි නිල නාමය වන්නේ Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves ය. තවමත් වැඩිදුර තොරතුරු දක්වා නොමැත. නමුත් පළමුවැන්නේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් එක්වුණු Chris Miller මෙවරද අධ්‍යක්ෂණ කාර්ය කරන බව පවසා ඇත.

Puss-in-boots-screencaps_com-270

තිරගත වන දිනය 2018 දෙසැම්බර් 21

puss-in-boots-9-lives-and-40-thieves-86183016

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “ඉදිරි දිගහැරුම (LXXVII) | Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves – පණ නමයක් හා හොරු හතළිහක්

  • October 24, 2014 at 5:52 PM
    Permalink

    2018 දෙසැම්බර් 21 venakan ivasan inna ba monava karannada dukain bala innam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!