බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 06

Mansala (3)

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 01

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 02

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 03

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 04

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 05

6 වෙනි වතාවටත් මේ අරගෙන ආවේ සිනමාවේ යොදාගත් දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමටයි. අද දක්වන්නේ The Hobbit සිනමාපට ගැනයි.

tumblr_misubc5kHc1s6mknho1_1280

Movies-before-and-after-computer-visual-graphics-7

Hobbit2_Weta_reel

Gollum-11

1511926_hobbit_2_jpeg0a03d770c0c95457a6e5e1ac256884a6

1511924_hobbit_1_jpeg27032a26eaf2541fab13182a79f5cbf8

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!