2015 ඔස්කාර් හොඳම රංගන ශිල්පියාට තරඟ වදින්නන්

ලබන වසරේ පැවැත්වෙන ඇකඩමි හෙවත් ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ හොඳම නළුවා සම්මානය වෙනුවෙන් තරංග වැඩිය හැකි පිරිසකගේ ලැයිස්තුවක් මේ වන විට ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. මොවුන් අතරින් වැඩිම අවධානයක් දිනාගෙන ඇත්තේ BRADLEY COOPER, BENEDICT CUMBERBATCH සහ MICHAEL KEATONය

BEN AFFLECK (“GONE GIRL”)

Ben-Affleck-Gone-Girl_gallery_primary

CHADWICK BOSEMAN (“GET ON UP”)

Chadwick-Boseman-Get-on-Up_gallery_primary

STEVE CARELL (“FOXCATCHER”)

Steve-Carell-Foxcatcher_gallery_primary

ELLAR COLTRANE (“BOYHOOD”)

ellar-coltrane-boyhood_gallery_primary

BRADLEY COOPER (“AMERICAN SNIPER”)

bradley-cooper-american-sniper_gallery_primary

AMES CORDEN (“INTO THE WOODS”)

james-corden-into-the-woods_gallery_primary

BENEDICT CUMBERBATCH (“THE IMITATION GAME”)

benedict-cumberbatch-imitation-game_gallery_primary

ROBERT DOWNEY JR. (“THE JUDGE”)

Robert-Downey-Jr-Judge_gallery_primary

RALPH FIENNES (“THE GRAND BUDAPEST HOTEL”)

Ralph-Fiennes-Grand-Budapest-Hotel_gallery_primary

BRENDAN GLEESON (“CALVARY”)

brendan-gleeson-calvary_gallery_primary

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “2015 ඔස්කාර් හොඳම රංගන ශිල්පියාට තරඟ වදින්නන්

  • October 28, 2014 at 9:36 AM
    Permalink

    LOL ko bn Leo NoOscario??? :v

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!