සිනමාවේ ගීත ලොවින් 1 – Battle Cry

අද ඉඳන් තවත් නැවුම් ලිපි පෙළක් අරඹනවා. වෙනසකටත් එක්ක සිනමාව හා බැඳුනු ගීත ඉදිරපත් කරන්න හිතුවා.

ID-movie

පලවෙනි ලිපිය හැටියට තෝරාගත්තේ මේ දවස්වල අතිශය ජනප්‍රිය සහ මේ වසරේ බිලියනයක ආදායම ලැබූ එකම සිනමාපටය වන Transformers: Age of Extinction (2014) හි ප්‍රධාන ගීතය වන Battle Cry ගීතයයි.

Imagine-Dragons-Logo

මේක ඇමරිකාවේ නෙවාඩා හි ලාස් වේගාස් ප්‍රධාන කොටගත් Imagine Dragons නම් රොක් සංගීත කණ්ඩායමේ ගීතයක්.

Imagine-Dragons_article_story_large

 

තිසර නියෝ (416 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 416 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

4 thoughts on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 1 – Battle Cry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!