2014 ඔක්තොම්බර් හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

1537642_10152544658379843_9130650518363677182_o

ඔන්න අදත් සුපුරුදු විදියට අරගෙන ආවේ මේ මාසයේ හොලිවුඩයේ නිකුත්වීමට නියමිත සිනමාපටවල කැලැන්ඩරය අරගෙනයි. පෙර මාසවල මෙන් සුපිරි සිනමාපට වල හිඟයක් පැවතියද සාර්ථක විය හැකි සිනමාපට රාශියක් පෙළගැසී සිටිනවා.

ඔක්තොම්බර් 01

 • Men, Women & Children

Bww4h6wCQAEvmKx

ඔක්තොම්බර් 03

 • Annabelle
 • Gone Girl
 • The Good Lie
 • Left Behind
 • A Good Marriage
 • Drive Hard
 • The Hero of Color City

maxresdefault

ඔක්තොම්බර් 10

 • Addicted
 • Dracula Untold Horror
 • Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day
 • The Judge
 • Kill the Messenger
 • One Chance
 • I Am Ali
 • Automata
 • Whiplash
 • The Overnighters
 • Catch Hell

big_thumb_b91d442ad484a0f1dedc718f002b059b

ඔක්තොම්බර්17

 • Fury
 • The Book of Life
 • Men, Women & Children
 • Kill the Messenger
 • Birdman
 • The Tale Of The Princess Kaguya
 • Dear White People
 • Young Ones
 • Camp X-Ray
 • Rudderless
 • The Culture High

the_book_of_life_1

ඔක්තොම්බර් 24

 • John Wick
 • Ouija
 • Stonehearst Asylum
 • White Bird In A Blizzard
 • Reach Me
 • Exists
 • St. Vincent

Stonehearst Asylum Film

ඔක්තොම්බර් 31

 • Nightcrawler
 • Before I Go to Sleep
 • Horns
 • Hit By Lightning
 • ABC’s of Death 2

jake-nightcrawler-poster-1-jake-gyllenhaal-s-nightcrawler-to-close-out-fantastic-fest

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “2014 ඔක්තොම්බර් හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

 • October 2, 2014 at 11:02 AM
  Permalink

  Annabelle
  Dracula Untold Horror
  දැනට ඔය 2
  අනික්වගෙනුත් එන විදිහට
  හොද ඒවා බලන්ඩ ඔනි
  එල නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!