ඉදිරි දිගහැරුම (LXXIV) | Kung Fu Panda 3 – මකර රණශූරයා නැවතත් (Update)

660px-0,661,0,360-KFP3UpdateSlider

Kung Fu Panda (2008)
Kung Fu Panda 2 (2011) සිනමාපට දෙකට සහ

Kung Fu Panda – Secrets Of The Furious Five (2008)
Kung Fu Panda Holiday (2010)
Kung Fu Panda – Secrets Of The Masters (2011) යන කෙටි නිර්මාණ තුනට පසු මේ වන විට ඩ්‍රීම්වර්ක්ස් ආයතනය මෙහි තෙවෙනි සිනමාපටය නිර්මාණයට තීරණය කර තිබෙනවා.

54643-kung-fu-panda-3-get-august-start

පෙර සිනමාපටය අවසන් වූයේද තෙවෙනි කොටසකට ඉඩ තබමින් නිසා මේ තෙවෙනි දිගහැරුම එනතුරු සිනමා රසිකයන් ආසාවෙන් බලා සිටියා. එය යතාර්ථයක් බවට මේ දිනවල පත්වෙමින් පවතිනවා.

1342446093_kung_fu_panda_3-oo

අධ්‍යක්ෂණය

Jennifer Yuh

රචනය 
Jonathan Aibel … (තිර රචනය)
Glenn Berger … (තිර රචනය)
Jake Isaacs … (කතාව සම්බන්ධීකරණය)

Kungfu-panda3

තවමත් කතාව කුමක්ද යන්න දක්වා නොමැත.

තිරගතවන දිනය – 2015 දෙසැම්බර් 21

තිරගතවන දිනය – 2016 ජනවාරි 29

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!