බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 05

Mansala (3)

ඔන්න අද ගෙනාවේ ම ලිපි පෙලේ පස්වන දිගහැරුමයි. අද ගෙනාවේ ඇවෙන්ජර් සිනමා විශ්වයේ දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග කිහිපයක්.

01 මතකද හල්ක් එක්ක තෝර් සටන් කරන තැන..

Avengers-2

02 මේ තැන මතකද නිව්යෝක් යුද්දයේදී..

Before-and-After-Shots-That-Demonstrate-the-Power-of-Visual-Effects25

03 මතකද මේ වචන හුවමාරුව වෙන තැන…

file_170523_1_VFX-001

04 මතකද කැප්ටන් කෝච්චියට පනින හැටි Captain America – The First Avenger එකේ..

Movies-before-and-after-computer-visual-graphics-6

05 මේ තැන මතකද අයන් මෑන් එයාගේ ඇඳුම ඉවත් කරන හැටි…

this-is-how-hollywood-movies-look-before-and-after-visual-effects-are-applied-32770

06 අයන් මෑන් මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න කියල හිටිය තැන…

VFX Protest - The Avengers

07 මෙතන මතකද..

Visual-Effects-before-and-after-12

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!