වැඩිම ඔස්කාර් සම්මාන දිනූ සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරු 10

The 85th Academy Awards® will air live on Oscar® Sunday, February 24, 2013.

මේ තමයි මේ වන විට වැඩිම ඔස්කාර් සම්මාන ලද සිනමාපට අධ්‍යක්ෂකවරුන් 10දෙනා.

1.
William Wyler
Ben-Hur අධ්‍යක්ෂක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 40ක් දිනාගෙන ඇත.

William Wyler

2.
Steven Spielberg
Saving Private Ryan නිෂ්පාදක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 31ක් දිනාගෙන ඇත.MV5BMTY1NjAzNzE1MV5BMl5BanBnXkFtZTYwNTk0ODc0._V1._SX140_CR0,0,140,209_

3.
George Cukor
My Fair Lady අධ්‍යක්ෂක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 31ක් දිනාගෙන ඇත.

MV5BMTkzNjU2MTI2Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwMDQzNTgxMw@@._V1._SY209_CR81,0,140,209_

4.
David Lean
Lawrence of Arabia අධ්‍යක්ෂක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 27ක් දිනාගෙන ඇත.

4

5.
Fred Zinnemann
High Noon අධ්‍යක්ෂක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 24ක් දිනාගෙන ඇත.

5

6.
Vincente Minnelli
Gigi අධ්‍යක්ෂක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 23ක් දිනාගෙන ඇත.

6

7.
John Ford
The Searchers අධ්‍යක්ෂක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 22ක් දිනාගෙන ඇත.

7

8.
James Cameron
Aliens රචනය

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 21ක් දිනාගෙන ඇත.

8

9.
Elia Kazan
On the Waterfront අධ්‍යක්ෂක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 21ක් දිනාගෙන ඇත.

9

10.
Peter Jackson
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring නිෂ්පාදක

ඔහුගේ චිත්‍රපට ඔස්කාර් සම්මාන 20ක් දිනාගෙන ඇත.

10

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “වැඩිම ඔස්කාර් සම්මාන දිනූ සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරු 10

  • September 11, 2014 at 10:33 AM
    Permalink

    නියමයි සහෝ ඔබට තුති … =D
    ජය වේවා.. (y)
    බුදු සරණයි..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!