ඉදිරි දිගහැරුම (LXVII) | Guardians Of The Galaxy 2 – විශ්වයේ ආරක්ෂාව දෙවන වරටත් පිස්සෝ රැලටම

marvels-guardians-of-the-galaxy-cast-concept-art-2014

Guardians of the Galaxy(2014) හි සාර්ථකත්වය නිසාම එහි දෙවන කොටස මේ වන විට මාර්වල් සමගම විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. මෙහි පළමු කොටස මේ වන විටද මේ වසරේ ඇමරිකාව තුල සිනමාපටයක් ලද තෙවන වැඩිම ආදායම පසුකර අවසන්. මේ නිසා කිසිඳු බියකින් තොරව මෙහි දෙවන කොටස නිර්මාණයකට මාර්වල් සමාගම යොමුව ඇත.

10333630_10152173069851633_1563294101423565429_o

තවමත් වැඩි විස්තර දක්වා නොමැති වුවද මෙහි අධාක්ෂනයද පෙර නිර්මාණයේ මෙන්ම ජේම්ස් ගන් හටම ලබාදෙන බව පවසා ඇත. එමෙනම් තිර රචනයද ජේම්ස් ගන් අතින්ම සිදුවන බව පැවසේ.

නිෂ්පාදනය –Marvel Enterprises, Marvel Studios

බෙදාහැරීම – Walt Disney Studios Motion Pictures

1040723_535864519809382_1171709349_o

නිසි පරිදි සිදුවුවහොත් 2017 ජූලි 28 තිරගත කිරීමට නියමිතව ඇත.

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!