මෙවර ඉහලම ආදායම් ලද හොලිවුඩ් තරු 10

Forbes-logo

ෆෝබ්ස් සඟරාව මේ වසරේ ඉහලම ආදායම් ලැබූ හොලිවුඩ් තරු 10 ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. මෙවර එම ලැයිස්තුවේ පළමු තැන දිනාගෙන ඇත්තේ රොබට් ඩවුනි ජූනියර් (Robert Downey Jr) ය.

 1. රොබට් ඩවුනි ජූනියර් (ඩොලර් මිලියන 75)
  Robert Downey, Jr.
  Robert Downey, Jr.

   

 2. ඩ්වෙයින් ජොන්සන් (ඩොලර් මිලියන 52)
  Dwayne Johnson
  Dwayne Johnson

   

 3. බ්‍රැඩ්ලී කූපර් (ඩොලර් මිලියන 46)
  Bradley Cooper
  Bradley Cooper

   

 4. ලියනාඩෝ ඩි කැප්රියෝ (ඩොලර් මිලියන 39)
  Leonardo DiCaprio
  Leonardo DiCaprio

   

 5. ක්‍රිස් හෙම්ස්වර්ත් (ඩොලර් මිලියන 37)
  Chris Hemsworth
  Chris Hemsworth

   

 6. ලියාම් නීසන් (ඩොලර් මිලියන 36)
  Liam Neeson
  Liam Neeson

   

 7. බෙන් ඇෆ්ලෙක් (ඩොලර් මිලියන 35)
  Ben Affleck
  Ben Affleck

   

 8. ක්‍රිස්ටියන් බේල් (ඩොලර් මිලියන 35)
  Christian Bale
  Christian Bale

   

 9. විල් ස්මිත් (ඩොලර් මිලියන 32)
  Will Smith
  Will Smith

   

 10. මාර්ක් වෙ(හ්)ල්බර්ග් (ඩොලර් මිලියන 32)

  Mark Wahlberg
  Mark Wahlberg

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “මෙවර ඉහලම ආදායම් ලද හොලිවුඩ් තරු 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!