සැබෑ ලොවින් සිනමා ලොවට

අද අරගෙන ආව ලිපිය වෙනස්ම ලිපියක්. සිනමා රසිකයන් හැටියට හැමෝම දන්නවනේ නළු නිලියන් තමන්ගේ චරිතයට අනුව එයාලගේ පෙනුම වෙනස් කරගන්නවා කියල. බොහෝ මේකප් වගේම පරිඝනකයෙන් මේ වෙනස්කම් කරනවා. සැබෑ පෙනුම කණපිට ගැහුණු මේ සිනමා තරු වල පින්තූර කිහිපයක් තමයි මේ ගෙන එන්නේ.

ආර්නෝල්ඩ් ස්වෙසනේගර් (Terminator 3 Rise of the Machines)

Arnold Schwarzenegger, Terminator 3 Rise of the Machines

Brad Pitt (The Curious Case of Benjamin Button)

Brad Pitt – The Curious Case of Benjamin Button

Danny DeVito (Batman Returns)

Danny DeVito, Batman Returns

Doug Jones (Pan’s Labyrinth)

Doug Jones, Pan’s Labyrinth

Eddie Murphy (Norbit)

Eddie Murphy, Norbit

Emma Thompson (Nanny McPhee)

Emma Thompson, Nanny McPhee

Eric Stoltz (Mask)

Eric Stoltz – Mask

Gwenyth Paltrow (Shallow Hal)

Gwenyth Paltrow – Shallow Hal

Heath Ledger (The Dark Knight)

Heath Ledger, The Dark Knight

Hugh Grant (Cloud Atlas)

Hugh Grant, Cloud Atlas

Jeff Goldblum (The Fly)

Jeff Goldblum, The Fly

Jennifer Lawrence (X-Men Days of Future Past)

Jennifer Lawrence, X-Men Days of Future Past

Rebecca Romijn (X Men)

Rebecca Romijn– X Men

Jim Carrey  (The Grinch Who Stole Christmas)

Jim Carrey – The Grinch Who Stole Christmas

John Matuszak (The Goonies)

John Matuszak – The Goonies

John Travolta (Hairspray)

John Travolta, Hairspray

Johnny Depp (Edward Scissorhands)

Johnny Depp, Edward Scissorhands

Linda Blair (The Exorcist)

Linda Blair, The Exorcist

Nicole Kidman (The Hours)

Nicole Kidman, The Hours

Ralph Fiennes (Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2)

Ralph Fiennes, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2

Robin Williams (Mrs. Doubtfire)

Robin Williams – Mrs. Doubtfire

Ron Perlman (Hellboy II The Golden Army)

Ron Perlman, Hellboy II The Golden Army

Selma Blair (A Dirty Shame)

Selma Blair – A Dirty Shame

Tom Cruise (Tropic Thunder)

Tom Cruise – Tropic Thunder

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!