ඉහළම ආදායම් ලැබූ බොලිවුඩ් චිත්‍රපට….

02

 

බොලිවුඩයේ මේ වන විට වැඩිම අදායම් ලබා ඇති චිත්‍රපට දහය නම්,

1. Dhoom 3 (2013)
2. Chennai Express (2013)
3. Krrish 3 (2013)
4. Ek Tha Tiger (2012)
5. 3 Idiots (2009)
6. Yeh Jawaani Deewani (2013)
7. Dabangg 2 (2012)
8. Bodygurd (2011)
9. Dabangg (2010)
10.Jab Tak Hai Jann (2012)

 

One thought on “ඉහළම ආදායම් ලැබූ බොලිවුඩ් චිත්‍රපට….

  • August 14, 2014 at 7:05 PM
    Permalink

    matanam hodama 2
    3 idits
    jab tk hi jan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!