2014 අගෝස්තු බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

BWCA

බොලිවුඩ් සිනමාවද මේ මාසයේ සිනමාපට කිහිපයක්ම නිකුත් කිරීමට සූදානම්ව සිටිනවා. අගෝස්තු මාසයේ කැලැන්ඩරයට අනුව, මේ වගේ පිළිවෙළක් තමයි දකගන්නට ලැබෙන්නේ…

 

අගෝස්තු 08

 Its Entertainment Hindi Movie Photos

Entertainment (ආක්ෂේ කුමාර්, තමන්නාහ් භාටියා, ප්‍රකාශ් රාජ්, සෝනු සූඩ්, මිතුන් චක්‍රබෝති, ඩේමියන් මාවිස්, ජොනී ලීවර්)

 

අගෝස්තු 15

 imastisasnar4

Singham Returns (අජේ දේව්ගන්, කරීනා කපූර්, අමොලේ ගුප්තේ, අනුපම් ඛේර්, දයානන්ද් ශෙට්ටි, සකිර් හස්සෙයින්, විනීට් ශර්මා)

 

අගෝස්තු 22

 Mardaani-poster

Mumbhai Connection (රාෆික් බට්චා, ඇලිසියා P බද්‍රේසියා, ඩික් මේයිස්, සුරේෂ් ශේරෙගර්,ක්‍රිසි චැම්බර්ස්, එලී ජෝන්ස්, ඩේවිඩ් පියර්ස්)

Mad About Dance (සාහිල් ප්‍රේම්, අම්රිත් මග්හෙරා)

Mardaani (රාණි මුකර්ජී)

 

අගෝස්තු 29

Desi-Kattey

Desi Kattey (සුනිල් ශෙට්ටි, අකීල් කපූර්, ජේයි බනුශාලි, සශේහ් අඝා, තියා බජ්පායි, අශුතෝෂ් රානා, මුර්ලි ශර්මා, ක්ලව්ඩියා සියෙස්ලා)

Raja Natwarlal (එම්රාන් හෂ්මි, හුමයිමා මලික්, පරේෂ් රාවල්, කේයි කේයි මෙනොන්)

Identity Card (තියා බජ්පායි, ෆර්කුආන් මෙර්චාන්ට්, විපින් ශර්මා, බ්‍රිජෙන්ද්‍රා කාලා, සෞරාබ් ශුක්ලා, රගුවීර් යාදෙව්)

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “2014 අගෝස්තු බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

 • August 2, 2014 at 6:23 PM
  Permalink

  Entertainment
  Singham Returns
  Mardaani
  oya tika balanna oni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!