2013 වසරේ ඉහළම ආදායම් ලැබූ බොලිවුඩ් චිත්‍රපට….

පසු ගිය වසරේ බොලිවුඩයේ ජනප්‍රිය චිත්‍රපටි රාශියක් තිරගත වුනා. ඒවා අතරින් ඉහළම ආදායම් ලැබූ චිත්‍රපටි නම් (මෙහි ගණනය කිරීම් ඉන්දීය බොක්ස් ඔෆිස් දත්ත අනුව සකසා ඇත.)

01

 

Dhoom 3 (ආදායම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 280.25) (වියදම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 150)

Krrish 3 (ආදායම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 240.50) (වියදම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 115)

Chennai Express (ආදායම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 226.70) (වියදම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 130)

Yeh Jawani Hain Deewani (ආදායම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 190.03) (වියදම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 50)

Ram Leela (ආදායම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 110.00) (වියදම(ඉන්දියානු රු.කෝටි) 83)

 

විශේෂත්වය වන්නේ එකම වර්ෂයේ තිරගත වූ Dhoom 3, Chennai Express, Krrish 3 යන චිත්‍රපට ඉන්දීය ඉතිහාසයේ වැඩිම ආදායම් ලැබූ චිත්‍රපට තුන බවට වීමයි. එමෙන්ම 2013 වර්ෂයේ හතරවෙනි තැන තිබෙන Yeh Jawaani Deewani චිත්‍රපටයද වැඩිම අදායම් ලැබූ චිත්‍රපට අතර හයවන ස්ථානය ලබාගෙන තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!