3 – වින්ටර්ෆෙල් ඇද වැටීම…

වින්ටර්ෆෙල් කියල කියන්නේ Game of Thrones කතා මාලාවේ ප්‍රධානම නිවාසයක්. නමුත් එයට සහ එහි පවුල වන ස්ටාර්ක් වරුන්ට අත් වී තියෙන්නේ ඉතා අඳුරු කාලයක්. ස්ටාර්ක් වරුන් ශතවර්ෂ ගණනාවක සිට වින්ටර්ෆෙල් ඉඳන් උතුර පාලනය කල පිරිසක්. ඒගොන් ටාගේරියන් තම සොයුරියන් දෙදෙනා සහ මකරුන් සමග පැමිණ වෙස්ටරෝස් යටත් කර ගැනීමට පෙර උතුරේ රජ කලෙත් ස්ටාක් වරුන්. මෙම වීඩියෝ හතරෙන් සිංහලෙන් පැහැදිලි කෙරෙන්නේ වින්ටර්ෆෙල් වල මොකක්ද වුණේ සහ ඉදිරි කතාවට එය බලපාන්නේ කොහොමද කියල. ඔබ නොදන්න කරුණු කිහිපයක්ම දැනගන්න ලැබේවි කියල මේ වීඩියෝ හතරෙන්. ඔබේ අදහස් මොන වගේද කියල කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. 

<< 2 – තියෝන්ගේ පාවා දීම 

4 – අස්ථාවර උතුර සහ එහි අනාගතය >>

One thought on “3 – වින්ටර්ෆෙල් ඇද වැටීම…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!