විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

විකියා has 159 posts and counting. See all posts by විකියා

3 thoughts on “සූර පප්පාට විරුද්දව රැජිනය යවන කේක් එක හදන්නේ මෙහෙමයි (Short Film)

  • July 23, 2014 at 11:21 AM
    Permalink

    මමත් ෆිල්ම් එකකට සබ් දැම්මා ඒ උනාට මම මේකට දන්නා මේල් එකකකුත් දැම්මා දවස් පහකට විතර උඩ.ඒ උනාට රෙප්ලේයි නෑ
    තාම දාලත් නෑ .කරුණාකරලා උදව් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් හෙල්ප් එකක් දෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!