මැයි නිකුත්වන හොලිවුඩ් චිත්‍රපට….

Best-summer-Movies-2014-list-of-upcoming-releases-of-May-540x317-horizontal

ඔන්න අද මං මංසලට සම්බන්ධ උනේ මේ මාසයේ -ඒ කිව්වේ මැයි මාසයේ- නිකුත්වෙන හොලිවුඩ් චිත්‍රපට කැලැන්ඩරය අරගෙනයි.

මැයි දෙවෙනිදා නිකුත්වෙන නිර්මාණ තමයි මේ

 • The Amazing Spider-Man 2
 • Walk of Shame
 • Belle
 • The Protector 2
 • Beneath the Harvest Sky
 • Mr. Jones
 • Bad Johnson Thriller Limited
 • Decoding Annie Parker

මැයි නමවෙනිදා නිකුත්වෙන නිර්මාණ තමයි මේ

 • Legends of Oz: Dorothy’s Return
 • Neighbors
 • Moms’ Night Out
 • Chef
 • Devil’s Knot
 • The Hornet’s Nest
 • God’s Pocket
 • Palo Alto
 • Stage Fright
 • The Double
 • Fed Up

මැයි 16 නිකුත්වෙන නිර්මාණ තමයි මේ

 • Godzilla
 • Million Dollar Arm
 • Wolf Creek 2
 • The Immigrant
 • A Night in Old Mexico
 • Don Peyote

මැයි 23 නිකුත්වන නිර්මාණ තමයි මේ

x_men_days_of_future_past_mutants_hugh_jackman_interview

 • X-Men: Days of Future Past
 • Blended
 • The Angriest Man in Brooklyn
 • Tracks
 • Words and Pictures

මැයි 30 නිකුත්වන නිර්මාණ තමයි මේ

 • Maleficent
 • A Million Ways to Die in the West
 • The Grand Seduction
 • We Are The Best
 • Party Central
 • Night Moves
 • Filth

ඉතින් ඔය තමයි මේ මාසයේ නිකුත්වන සියළුම හොලිවුඩ් චිත්‍රපට. මේ අතරින් සිනමා රසිකයින් වැඩිපුරම බලා සිටිනුයේ The Amazing Spider-Man 2,Godzilla, X-Men: Days of Future Past යන සිනමා ත්‍රිත්වය කෙරෙහිය. විශේෂයෙන්ම මේ මස නිකුත්වන ඇති දැවැන්ත නිර්මාණ මේවාය. එම නිසා මේ මස සිනමා රසිකයින් පිනවන මාසයක් බව නිසැකය. විශේෂයෙන්ම මේ මස සිනමා නිර්මාණ 37 ක් හොලිවුඩ් සිනමා රසිකයින්ට දැකගත හැකිවන නිසාය.

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!